Hội nghị CBCC năm học 2014-2015

Thứ ba - 16/06/2015 14:45
Ngày 26 tháng 9 năm 2014. Trường MN Diễn trường long trọng tổ chức hội nghị CBCC và người lao động nhằm đánh giá khách quan những ưu khuyết điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đồng thời bàn phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Về dự có đầy đủ các vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền , các ban ngành đoàn thể, quỹ tín dụng nhân dân, các trường học và trạm y tế xã. Đây là một sự quan tâm đặc biệt của mọi người đối với nền giáo dục xã nhà nói chung và GDMN nói riêng bậc học đầu tiên tạo nên nhân cách con người mới XHCN.
Sau một thời gian làm việc hết sức tập trung dân chủ trách nhiệm xây dựng bản phương hướng nhiệm vụ và giải pháp, nhiều ý kiến pháp biểu xây dựng từ phía CBGVNV , ý kiến chỉ đạo của đ/c phó bí thư đảng ủy Vũ Thị Bình hội nghị đã đi đến thống nhất nghị quyết thực hiện .Chắc chắn đây là động lực phấn đấu của tập thể CBGVNV để đạt được kết quả như ý. Chúng ta cùng chúc cho hội nghị thành công và nhà trường gặt hái được nhiều thắng lợi
      PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
     TRƯỜNG MN DIỄN TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Diễn Trường., ngày 26  tháng 9 năm 2014
 
 
                       NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCCVC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
                             Trường MN Diễn Trường Năm học 2014-2015
 
 
 

Hội nghị Cán bộ công chức trường Mầm Non Diễn Trường . năm học 2014-2015 đã tổ chức từ..7giờ.0 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2014  đến..11giờ.30 phút.ngày.26 tháng.9 năm 2014 tại Văn phòng nhà trường .
Sau khi thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các báo cáo theo quy định , tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại biểu Phòng GD&ĐT và Cấp ủy nhà trường cũng như ý kiến phát biểu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
                         HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ
1- Nhất trí với bản báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ của nhà trường. Hội nghị thống nhất biểu quyết  một số chỉ tiêu sau:
 a. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng CSND và giáo dục trẻ :
- Công tác huy động số lượng trẻ ra lớp :
+ NT đạt 20 % , MG đạt 85  % trẻ trở lên
+ 100 % trẻ  ăn bán trú tại trường mức ăn là 15.000 đ/ cháu / ngày
+ 100 % trẻ được cân đo 3lần / năm, KSK định kỳ 2lần/ năm, kết quả trẻ khỏe mạnh phát triển tốt 93 %  trở lên , Trẻ SDD thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ dưới 7 %, Trẻ SD D thể thấp còi chiếm dưới 7 % .
  -  Phấn đấu đạt chỉ tiêu về chất lượng giáo dục như sau                                                                                
         + Chất lượng đại trà: Có 90 % trẻ đạt yêu cầu theo hướng dẫn đánh giá về chuẩn phát triển trẻ em do BGD ĐT ban hành.
        +Chất lượng trẻ 5 tuổi: Loại khá: 92 – 94%; TB: 6 – 8 %. Không có trẻ xếp loại yếu.
        +Bé chuyên cần: - 5- 6 tuổi: trên 100 %; Trẻ các độ tuổi khác: trên 97% trở lên.
        + Bé khoẻ , ngoan : 93 – 95 %, Bé sạch: 100%
+ Có 90 % trở lên trẻ đạt yêu cầu theo hướng dẫn đánh giá về chuẩn phát triển trẻ em do BGD ĐT ban hành.
  +Chất lượng trẻ 5 tuổi:
    Loại khá giỏi : 92– 94%; TB: 6 – 8 %. Không có trẻ xếp loại yếu.
b. Nhóm chỉ tiêu về Xây dựng trường chuẩn quốc gia và giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia:
- Làm tốt công tác XHHGD, Tham mưu với lãnh đạo địa phương , kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội trong xã , cá nhân, các bậc phụ huynh ủng hộ cơ sở vật chất của nhà  trường , thuê khoán NVND theo quy định.
- Nhà trường phối hợp với BCH hội phụ huynh quản lý  chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm  để đảm bảo các nguồn kinh phí đã vận động được dành nguồn kinh phí phù hợp để tăng cường CSVC phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng CSND và giáo dục trẻ.
- Quản lý tận thu và hạn chế tối đa mức thất thu các khoản đóng góp theo quy định và thu tự nguyện đảm bảo kế hoạch thu chi của nhà trường trong năm học.
- Tích cực tham mưu với UBND xã và các cấp lãnh đạo đầu tư kinh phí cho việc bổ sung mua sắm CSVC trang thiết bị của nhà trường.
c. Nhóm chỉ tiêu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động
- 100% CBGV,NV tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua , các cuộc vận động lớn do ngành, công đoàn và nhà trường phát động .như cuộc vận động : "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
- 100 % CBGV,NV Thực hiện “Nói không với tiêu cực trong quản lý tài chính, dạy chữ trước lớp 1, vi phạm đạo đức nhà giáo, ngộ độc thực phẩm và tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non”.
  -  100% CBGV,NV thực hiện tốt các  phong trào thi đua , các cuộc vận động , các hội thi do ngành phát động đặc biệt là phong tào “Chung tay chăm sóc trẻ, góp sức xây trường xanh”, phong trào “ Xây dựng Trường, Lớp đẹp - Thân thiện”
     + “Dân số, kế hoạch hoá gia đình”; “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”
d. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ:
- CSTĐ cấp cơ sở: 3 - 4 đ/c , CSTĐ cấp tỉnh 1 đ/c .
- GVG huyện : 2-3 đ/c , GVG  tỉnh 1 đ/c , 100 % GV đứng lớp đạt GV cấp trường
- Lao động tiên tiến 100%  trong đó có 50% đạt LĐTTXS
   -100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm chính sách dân số.
   -100%  CBGVNV hoàn thành tốt và xuất sắc  nhiệm vụ được giao.
- Có 100% CBGV được xếp loại khá, tốt theo quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN do BGD&ĐT ban hành. Không có CBGVNV xếp loại đạt yêu cầu và  không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
    -100 % CBGV có bộ hồ sơ khá , tốt .(Trong đó có 80% xếp loại tốt) không có HS xếp loại đạt yêu cầu
     - 100% gia đình CBGVNV đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
e. Nhóm chỉ tiêu về sáng kiến kinh nghiệm, đố dùng dạy học,
-100% CBGV tham gia viết SKKN và được xếp bậc 2 cấp trường . Trong đó có 20% xếp bậc 3 cấp huyện và cấp tỉnh .
2. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, hội nghị thống nhất một số biện pháp chính sau đây:
2.1 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
2.2. Phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, đẩy mạnh công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi:
2.3. phối hợp các đoàn thể ban ngành cấp xã để huy động số lượng trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 20 %, MG 85 % trở lên ,  trẻ 5 tuổi đạt 100 % . nâng cao chất lượng CSND , 100 % trẻ ăn bán trú tại trường  mức ăn tối thiểu là 15.000 đ/ ngày , giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân dưới 7 %, Thể thấp còi dưới 7 % / năm .
2.4 . Tiếp tục triển khai thực hiện CTGDMN cho tất cả các độ tuổi đảm bảo chất lượng theo yêu cầu giáo dục  giai đoạn hiện nay .
2.5- Đẩy mạnh ƯDCNTT trong trường Mầm non Phấn đấu đảm bảo 100% CBQL và 90% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
2.6. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác XHHGD tăng cường CSVC nhà trường , thuê khoán GV,NV làm thay nhiệm vụ của cha mẹ trẻ đảm bảo thu đúng bù chi , đủ các điều kiện tối thiểu phục vụ dạy và học đạt hiệu quả .
.2.7. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và trình độ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
2.8- Tiếp tục chỉ đạo công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đạt được các cấp độ theo quy định chuẩn chất lượng giáo dục trình cấp trên kiểm tra công nhận mức độ đánh giá ngoài trong năm học này và những năm tiếp theo.
2.9 – Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
2.10- Tích cực đổi mới công tác quản lý trường học theo hướng tích cực nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo; thực hiện dân chủ hóa trường học theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
   3.  Giao cho Ban lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể căn cứ vào các chỉ tiêu trên xây dựng chương trình hành động sát thực để tổ chức thực hiện tốt những chỉ tiêu đã được biểu quyết trên đây.
         Hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015 kêu gọi tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhất trí , vượt mọi khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
 
 
 HỘI NGHỊ CBCCV-NLĐ TRƯỜNG MẦM NON DIỄN TRƯỜNG
                                            NĂM HỌC 2014-2015
                                                                               
                                           

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thuận- HIệu Trưởng

 Từ khóa: nhiệm vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ... Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay28
  • Tháng hiện tại5,023
  • Tổng lượt truy cập430,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây