Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2014-2015

Thứ ba - 16/06/2015 09:53
Ngày 19 tháng 9 sau khi đã xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của UBND xã Diễn Trường, Phòng GD&ĐT Diễn châu về chủ trương vận động XHHGD năm học 2014-2015. BGH trường MN Diễn trường phối hợp với BCH hội CMHS tổ chức hội nghị phụ huynh tại trường MN Diễn trường , chủ trì hội nghị là Cô giáo Phạm Thị Thuận (Hiệu trưởng) và Bác Kiều Thị Luyên (Hội trưởng CMHS). Với sự điều hành mềm dẻo thuyết phục của các đ/c chủ trì đã đem lại sự thành công của hội nghị đây là một sự khởi đầu tốt đẹp báo hiệu một năm học mới đạt nhiều kết quả
Chúng tôi trích nguyên văn biên bản của hội nghị để thông báo rộng rãi chp các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh cùng biết để phối hợp giúp đỡ nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học đạt được  nhiều kết quả.
                                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 
                                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH n¨m häc 2014 – 2015
 
Hôm nay vào hồi 14 giò 0 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2014 .
Tạị Trường MN Diễn trường tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh năm học  2014-2015
Chủ Tọa : 1- Cô Phạm Thị Thuận - Hiệu Trưởng
                 2- Bác Kiều Thị Luyên – Hội trưởng hội CMHS
   Thư ký:  Chị Nguyễn Thị Biên - Phụ huynh học sinh lớp MG nhỡ 1
Nội dung cuộc họp
1.Ổn định tổ chức – điểm danh :( Cô Đào Thị Kim Soa – Thực hiện )
Tổng số trẻ của trường :283 cháu Số phụ huynh tham gia họp : 267 tỷ lệ 94.3 %
2.  B¸o c¸o mét sè kÕt qu¶ nổi bật của nhà trường trong năm học  2013 -2014
TriÓn khai nhiÖm vô trọng tâm năm học 2014 -2015( Cô Phạm Thị Thuận –báo cáo)
a. Kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2013-2014.
- Huy động :  + Nhóm trẻ 24-36 tháng huy động;  67 /341 đạt tỷ lệ 19.6%
                        + Mẫu giáo: từ 3-5 tuổi huy động;  315/387 đạt tỷ lệ 81  %
- Chất lượng CSND   +  Trẻ đạt kênh BT  và không mắc bệnh : 354/383 đạt   92.4 %,
                                    +   Kênh dưới -2 ( SDD nhẹ ) và mắc 1 số bệnh thông thường ;
     29/ 383chiếm 7.6 %
                  + Chiều cao phát triển bình thường 91.2%
                  + Thấp còi độ 1 chiếm :8.8%
Như vậy so với năm học trước giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống 1.6 %
  - Chất lượng Chăm sóc giáo dục trẻ.
  +  Triển khai 100 % trẻ trong độ tuổi thực hiện Từng bước nâng cao chất lượng chương trình GDMN .
  + Chất lượng khảo sát cuối năm loại khá đạt 91.8 %
  + đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ                              8.2 %
Riêng trẻ 5 tuổi đạt  94.3 % trẻ khá , 5.7 % trẻ đạt yêu cầu
            - Bé khỏe đạt :    93.4%
            - Bé chăm đạt :    98%
            - Bé sạch đạt:     100%
-  Kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi đến trường 100%
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” của Bộ Giáo dục đề -
- Danh hiệu được: + Tập thể: TTLĐTT, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
                              + Cá nhân CBGV: có 2 GV giỏi cấp huyện, 3 đ/c đạt CSTĐCCS
Trong năm có 133 cháu được công nhận là bé ngoan và bé ngoan tiêu biểu được nhà trường khen thưởng vào dịp cuối năm học .
b. Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm học 2014-2015.
*  Huy động số lượng trẻ: 
 - Trẻ nhà trẻ:  đạt 20 - 22% : Mẫu giáo ; đạt 80 % -  85 % ( Tẻ 5 tuổi đạt 100% )
Cụ thể :  Mẫu giáo: 247 cháu , tư thục 70cháu , Tổng MG 317 cháu, NT : 60 cháu
* Chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục:
- Nuôi dưỡng : Tăng cường vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp ăn bán trú 100% thường xuyên ngằm đảm bảo nề nếp ăn ngủ cho trẻ ở trường.
- Mức ăn tối thiểu theo quy định là 15.000/ ngày/1 trẻ; 
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 7 %, thể thấp còi  xuống dưới 8 %.
- Giáo dục : Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục MN mới  có chất lượng.
- BKBN đạt tỷ lệ 93 - 95 % trở lên .
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần đạt:  98 % trở lên , Bé sạch đạt 100 %
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá chuẩn và đạt yêu cầu lên trường tiểu học.
- Chỉ đạo tham gia các hội thi của nhà trường và của ngành theo kế hoạch đề ra đặc biệt quan tâm đến hội thi GVG cấp huyện chu kỳ 2015-2017, hội thi hội khỏe măng non cấp cụm , huyện và hội thi Trường MN đẹp...đạt kết quả tốt.
  * Các danh hiệu phấn đấu :
 - CSTĐ cấp cơ sở phấn đấu 3 - 4 Đ/C , 1-2 đ/c  CSTĐ cấp tỉnh
-  Giáo viên giỏi cấp huyện : 2 đ/c; Giáo viên giỏi cấp tỉnh : 1-2 đ/c., LĐTT:  100 %
- Xếp loại CB giáo viên, nhân viên phục vụ: loại tốt đạt  80 - 85%, khá 10 -15 % khá không có CBGVNV không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- CBQL: 100% hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- SKKN: 3 - 4  đề tài đề nghị bậc 3 cấp huyện , Phấn đấu 1-2 đề tài bậc 4 cấp tỉnh.
4 .Báo cáo hoạt động của BCH hội năm học 2013-2014, báo cáo tài chính hội - thông qua nhiệm vụ công tác hội năm học 2014 -2015.( Bác Kiều Thị Luyên- báo cáo)
- Hoạt động chính của hội phụ huynh:
- Các hoạt động chính là xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của hội theo điều lệ
+ Thay mặt các bậc phụ huynh giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng , sức khỏe và chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Cùng với nhà trường xd và thực hiện quỹ xã HHGD tăng cường CSVCTB phục  vụ dạy và học đúng mục đích.
+ Giám sát việc cung ứng các loại thực phẩm . chế biến thực phẩm và tổ chức thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non theo quy định.
+ Cùng với BGH, GVCN các lớp của trường kịp thời động viên thăm hỏi các cháu bị tai nạn ốm đau trong năm. Và động viên các cháu vào dịp các ngày lễ tết như khai giảng, trung thu, lễ hội mừng xuân, 20/11/, tổng kết ….
+ Cùng với nhà trường chăm lo tôn tạo môi trường cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp an toàn sạch đẹp để cha mẹ các cháu yên tâm khi gửi con vào trường.
+ Cùng với BGH làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục mầm non  và một số hoạt động khác ….
- Báo cáo tình hình thu chi quỹ hoạt động hội năm 2013-2014
Tổng thu: 276 cháu ( Hộ gđ ) x 20.000 đ/ hộ = 5.520.000 đ
Đã chi :
 - Quà khai giảng : 400.000 đ
- Quà HNCBCCVC năm học 2013-2014 : 400.000 đ
- Quà trung thu cho trẻ : 400.000 đ
- Quà chúc mừng 20/11 cho cô và trẻ : 500.000 đ
- Quà 8/3                                      : 200.000 đ
- Quà tết nguyên đán                   : 300.000 đ
- Quà tổng kết năm học             : 400.000 đ
- Chi thăm hỏi các cháu cả năm : 1.200.000 đ
- Chi công tác phí cho CB hội cả năm hoạt động : 2.000.000 đ
Tổng chi : 5.800.000 đ  . Thu – Chi : 5.520.000 – 5.800.000 đ =  âm 280.000 đ
*  Trình xin ý kiến về Kế hoạch thu chi quỹ hội năm 2014-2015.
Dự kiến thu: 275 cháu ( Hộ gđ ) x 30.000 đ/ hộ = 8.25.000 đ
Dự kiến chi như sau :
 - Quà khai giảng : 500.000 đ
- Quà HNCBCCVC năm học 2013-2014 : 500.000 đ
- Quà trung thu cho trẻ : 500.000 đ
- Quà chúc mừng 20/11 cho cô và trẻ : 500.000 đ
- Quà 8/3                                      : 500.000 đ
- Quà tết nguyên đán                   : 500.000 đ
- Quà hội thi “Hội khỏe măng non” các cấp : 570.000 đ
- Quà tổng kết năm học             : 500.000 đ
- Chi thăm hỏi các cháu cả năm : 1.500.000 đ
- Chi công tác phí cho CB hội cả năm hoạt động : 2.400.000 đ
- Trả nợ âm quỹ năm trước : 280.000 đ
Tổng chi : 8.250.000 đ  . Thu – Chi :  còn 0 đ
5. Báo cáo thu chi quỹ vận động XHHGD năm học 2013-2014 ( Cô Phạm Thị Thuận- Báo cáo )
 
 
1. Tiền xã hội hóa tăng cường CSVC  
Tồn quỹ năm trước 1,750,500
Thu quỹ XHHGD năm 2013-2014 88,417,000
Tổng thu : 90.167.000 đ
Thu: 280 cháu x 200.000 đ 56.000.000
Mẹ sửu, Bác nhiếp,A quang, B luyên, B duật... 1.000.000 đ
CBGVNV nhà trường 4.300.000 đ
Các nhà bán thực phẩm cho trường 918.000
Phụ huynh góp tiền ủng hộ mua đ/d TT02 trẻ học 26.187.000 đ
Tổng thu : 90.167.000 đ
Chi xã hội hóa năm 2013-2014  
Sửa chữa đồ chơi ngoài trời 4,300,000
Sửa chữa làm mới mái tôn 45,564,000
Chuyển tiền mua đồ dùng (váy múa văn nghệ ) 4,080,000
Chuyển tiền mua đồ dùng theo thông tư 02 7,860,000
Chuyển tiền mua đồ dùng theo thông tư 02 18,327,100
Chi mua đồ dùng phục vụ bán trú 9,924,000
Tổng chi 90,055,100
Còn 112,400
2. Thuê khoán NV làm thay NV cha mẹ CSND trẻ thu 35.000 đ/th/cháu  
Thu từ tháng 9 đến tháng 5 85,640,000
Chi ; trung bình được 1.585.000 đ/ cô qua thấp 85,640,000
Còn 0 đ
6. Báo cáo các khoản đóng góp năm học 2014- 2015 , triển khai vận động quỹ XHHGD năm 2014 -2015 ( Cô Phạm Thị Thuận- báo cáo )
6.1. Thông báo các khoản đóng góp trong năm .
a. Thu các khoản đóng góp theo quy định :
- Thu học phí : Thực hiện theo Quyết định số 34/2011/QĐ.UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 87/2009/QĐ.UBND ngày 9 tháng 9 năm 2009 của UBND
 Cụ thê : + Trẻ NT  bán trú : 122.000 đ/ tháng ,K bán trú: 112.000 đ/ tháng
               + Trẻ MG bán trú : 109.000 đ/ tháng ,  K bán trú.: 62.000 đ/ tháng
( Thu theo 9 tháng trong năm học, tùy theo điều kiện của phụ huynh )
Đơn vị ta thực hiện theo QĐ số 36/ UBND tỉnh của trường MN đạt chuẩn quốc gia. là 100 % trẻ ăn bán trú tại trường
  -  Tiền ăn : Phụ huynh mua phiếu tại kế toán và thủ quỹ nhà trường mức ăn 15.000 đ/ trẻ/ ngày.
b. Thực hiện vận động xã hội hoá giáo dục năm 2014-2015
b.1. Vận động XHHGD tăng cường CSVC
 - Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo ;
- Công văn 2365/STC-HX ngày 15/10/2008 của Sở Tài chính Nghệ An hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động từ cuộc đóng góp xây dựng CSVC trường lớp học.
         - Công văn Sè:  1521 /SGD&§T-KHTC   V/v thùc hiÖn c¸c kho¶n thu chi  ®Çu n¨m häc 2014-2015. Nghệ an , ngày 11 th¸ng 8 n¨m ayf11;
         - Công văn Sè:  624 /PGD&§T-TV   V/v thùc hiÖn c¸c kho¶n thu chi  ®Çu n¨m häc 2014-2015. Diễn châu,  ngày 25 th¸ng 8 n¨m 2014;
( Hiệu trưởng thông qua nội dung các văn bản trên cho các bậc phụ huynh nghe)
     b.2- Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện đúng quy định tại Điều 10 chương II Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT- KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo    
      c. Một số khoản đóng góp thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh
 được thực hiện theo quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các khoản đóng góp gồm:
 - Mua sắm đ/d phục vụ trực tiếp cho học sinh như học tập, sinh hoạt ;
 - Thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi ,  dạy học sinh; ( Thuê khoán NVGV)
             - Tiền nước uống tinh khiết và nước ấm vào mùa đông cho trẻ .
             -  Phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
         d. Các khoản thu – chi hộ cha mẹ trẻ.
             - Phí bản hiểm thân thể cho trẻ
      6.2 - Thông qua kế hoạch vận động XHHGD năm 2014-2015
 
TT Nội dung chi Mức chi Ghi chú
1 Bổ sung mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú 14.000.000 đ  
2 Đàn oocrgan : 2 chiếc x 7.000.000 đ/ c 14.000.000 đ  
3 Bàn ghế giáo viên : 7 b x 1.000.000 đ/bộ 7.000.000 đ  
4 Tu sửa CSVC cả năm 10.000.000 đ  
5 Bổ sung mua sắm đồ dùng phục vụ CM 8.000.000 đ  
6 Xây nhà bảo vệ, cải tạo phòng nhân viên 34.000.000 đ  
7 Sửa chữa hệ thống điện nước, lắp đặt thay mới thêm bồn vệ sinh, máng rửa tay, thông tắc bể phốt, xử lý hệ thống nước thải... 50.000.000 đ  
8 Bổ sung mua sắm thêm đồ dùng TT02 30.000.000 đ  
Tổng cộng 167.000.000 đ  
 
 ( có văn bản báo cáo chi tiết kèm theo )
8. Thảo luận : - ý kiến phát biểu  các bậc phụ huynh .
- ý kiến 1. Phụ huynh nhất trí các nội dung trong cuộc họp nhà trường vừa triển khai, thực sự yên tâm về CSVC nhà trường và công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học . tự hào khi được gửi con cháu vào trường
+ Đề xuất : Kiểm tra chặt chẽ hơn các nguồn thực phẩm nhập vào trường là từ đâu có nguồn gốc không? ai nhận và kiểm tra thực phẩm để chế biến món ăn cho trẻ đảm bảo chất lượng giúp phụ huynh yên tâm hơn khi cho con cháu an bán trus tại trường.
+ Đề xuất tăng thêm giáo viên cho các lớp đủ 2 GV/ lớp để chăm sóc và dạy trẻ chất lượng hơn.
- Ý kiến 2:  Nhất trí như ý kiến 1 đề nghị thực hiện nghiêm túc giờ đón trả trẻ để phụ huynh biết lịch đưa đón trẻ đúng giờ, nhất trí không trả trẻ buổi trưa đê các cháu yên tâm học và ăn bán trảm bảo mà không trông ngóng bố mẹ đón sớm.
+ Băn khoan đội ngũ cô nuôi có đảm bảo chất lượng không ? bởi vì nhỡ không đảm bảo chất lượng thì phục vụ các cháu không yên tâm sợ  trẻ ăn không ngon không biết nhận xét ảnh hưởng đến sức khỏe.
+ Đê xuất lãnh đạo cấp trên có chế độ cho nhân viên như giáo viên để họ yên tâm công tác phục vụ các cháu tốt hơn.
- Ý kiến 3. Nhất trí các nội dung họp của nhà trường, nhất trí các khoản đóng góp nhà trường triển khai.
+ Đề xuất tiền nhân viên cấp trên chi trả để giảm phần đóng góp của phụ huynh vì điều kiện phụ huynh là thuần nông cả đời sống khó khăn đã phải đảm bảo tiền học phí, tiền ăn và ủng hộ xây dựng CSVC nhà trường rồi. Nhân viên cũng nên được biên chế như giáo viên dạy để họ đảm bảo đời sống yên tâm công tác.
+ Gia đình không đủ điều kiện cho con ăn bán trú trưa xin về .
- Ý kiến 4: - Ý kiến 3. Nhất trí các nội dung họp của nhà trường, nhất trí các khoản đóng góp nhà trường triển khai và các ý kiến của phụ huynh khác vừa phát biểu .
+ Đê xuất cán bộ y tế nhà trường quan tâm và xử lý kịp thời những trẻ bị bệnh hay tai nạn đột xuấtn ở trường.
+ Giáo viên quản trẻ chặt hơn không để trẻ chơi ngoài nắng .
- Giải trình của chủ trì hội nghị :  Ghi nhận và cám ơn tất cả ý kiến góp ý của phụ huynh cho nhà trường trong việc quản lý chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ .
+ Về nhân viên nuôi dưỡng khi được nhận vào làm việc tại trường phải đảm bảo có chuyên môn tức là phải có chứng nhận đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ, ngoài ra phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng , thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế hoạt động cơ quan , đảm bảo ATTP cho trẻ, thái độ phục vụ các cháu và phụ huynh tốt , có ý thức học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ kể cả chế biến món ăn cho trẻ và nghiệp vụ chuyên môn mầm non để đảm bảo CSNDGD trẻ.
+ Chế độ của NVND hiện tại tỉnh chưa đủ nguồn kinh phí để chi cho bậc học mầm non, GV thiếu nhiều nhưng chưa được hợp đồng vì vầy nhân viên chưa có chế độ lương như các GVMN khác nhà trường trước mắt đang phải nhờ phụ huynh ủng hộ kinh phí thuê khoán cô nuôi làm thay nhiệm vụ cha mẹ trong công tác CSNDGD trẻ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng , trường sẽ ghi nhận ý kiến và tham mưu lên các cấp lãnh đạo khi có chế độ của nhà nước sẽ không huy động nguồn từ phụ huynh nữa.
+ Về tỷ lệ giáo viên toàn tỉnh cũng mới chỉ cho phép tỷ lệ 1,5 GV/ lớp bán trú , trường MN Diễn trường cũng nằm trong khó khăn chung , BGH sẽ ghi nhận và tiếp tục tham mưu với lãnh đạo đẻ sớm có GV tăng cường đảm bảo chất lượng dạy và học.
+ Về thực phẩm ưu tiên hợp đồng với những gia đình có giấy phép kinh doanh , có giấy chứng nhận ATTP của cấp có thẩm quyền, làm hợp đồng có  đầy đủ thành phần BCH hội phụ huynh, BGH nhà trường, NV y tế, đại diện lãnh đạo địa phương.
+ Hàng ngày khi nhận thực phẩm đều có đại diện BGH, BCH hội, nhân viên nuôi dưỡng và y tế của đơn vị kiểm tra chất lượng thực phẩm, cân số lượng ký tay 3 vào sổ nhận thực phẩm để làm căn cứ xây dựng thực đơn và công khai chế độ ăn của trẻ trong ngày tại bảng cho phụ huynh kiểm tra.
+ Nhân viên y tế chỉ làm nhiệm vụ sơ cứu ban đầu trong khả năng của mính sau đó báo với gia đình và chuyển cháu qua trạm y tế  để xử lý nếu cần .
+ Giờ đón trả trẻ trường thực hiện nghiêm túc theo quy định về thời gian biểu mùa hè và mùa đông, tổ chức ăn bán trú 100% nên buổi trưa không trả trẻ , phụ huynh vì điều kiện khó khăn không thể có tiền cho con ăn cơm nhà trường cho phép đưa chế độ ăn của cháu ở nhà đến trường cho trẻ nhưng với điều kiện gia đình phải có cam kết chịu trách nhiệm về thức ăn đưa đến trường.
9. Bầu BCH hội phụ huynh của lớp năm học 2014 -2015 .ể
- BCH hội phụ huynh nhà trường : 1. Kiều Thị Luyên
                                                        2..Dương đình Quang
                                                        3.Mỗi lớp 3 chấp hành hội ( Về các lớp bầu)
10. Kết luận và bế mạc hội nghị
a.Các nội dung cuộc họp về các kết quả đạt đựơc , nhiệm vụ trọng tâm, công tác hội, báo cáo công khai các loại quỹ XHHGD, Thuê khoán cô nuôi, quỹ hội ... năm 2013-2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014-2015, nội quy của nhà trường trong việc đón trả trẻ phụ huynh nhất trí hoàn toàn không có ý kiến phản ánh gi.
b. Các khoản đóng góp năm học 2014-2015.
- Tiền học phí : theo QĐ 34 thu một mức học bán trú áp dụng cho trường chuẩn quốc gia - Các khoản đóng góp khác theo thỏa thuận của nhà trường và cha mẹ trẻ:
+ XHHGD tăng cường CSVC: Trên tinh thần tự nguyện vận động theo kế hoạch XHHGD trường đã xây dựng
+ Thuê khoán cô nuôi: Thu đủ bù chi cho 6 nhân viên và 1 Giáo viên tăng cường cho 2 lớp 4 tuổi đông cháu : chi trả 1.600.000 đến 1.700.000 đ/ người
+ Đồ dùng, tài liệu, học liệu: Phụ huynh nhờ giáo viên mua tại thiết bị phòng giáo dục cho đảm bảo chất lượng và cùng loại giữa đồ dùng của trẻ với nhau.
+ Tiền nước uống: Đại diện hội phụ huynh đề nghị ký hợp hợp đồng với công ty nước thủy tiên theo số lượng trẻ đi học học trong năm.
+ Quỹ hoạt động hội phụ huynh: Phụ huynh thống nhất kế hoach của BCH hội về dự kiến chi đóng 30.000 đ/ hộ/ năm.
- Các khoản thu- chi hộ:
+ Bảo biểm học sinh: Tự nguyện
Biểu quyết : 100% phụ huynh nhất trí
Biên bản kết thúc vào hồi 16 giờ 0 phút cùng ngày.
 
      Thư ký                               Hội trưởng CMHS                        Hiệu Trưởng
                                                                 
 
 
Nguyễn Thị Biên                      Kiều Thị Luyên                           Phạm Thị Thuận
 
                                      Chữ ký của phụ huynh tham gia họp
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thuận- HIệu Trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ... Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Các tin khác

XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay262
  • Tháng hiện tại31,063
  • Tổng lượt truy cập638,307
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây