Chi bộ Trường MN Diễn Trường đơn vị điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Thứ bảy - 23/07/2016 17:47

Chi bộ Trường MN Diễn Trường đơn vị điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Chi bộ Trường MN Diễn Trường vinh dự đạt được chủ tịch UBND Huyện tặng khen tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.
Chi bộ Trường MN Diễn Trường vinh dự đạt được chủ tịch UBND Huyện tặng khen  tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. Đây là kết quả phấn đấu của tập thể các đảng viên chi bộ nhà trường trong đó phải kể đến công lao của đ/c Bí thư chi bộ - Phạm Thị Thuận bởi đơn vị, chi bộ có vững mạnh hay không phụ thuộc rất lớn vào  việc xây dựng kế hoach và chỉ đạo thực hiện của người đứng đầu.đ/c rất xứng đáng thay mặt chi bộ nhận giấy khen tại hội nghị biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiếnthực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.đ/c Phạm Thị Thuận vinh dự nhận giấy khen và quà lưu niệm tại hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến Huyện Diễn châu

Dươi đây là thành tích của chi bộ trong 5 năm qua 
ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN TRƯỜNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON                                  
                                   *                                                               
                       Số: 01-BCTT/CB                  Diễn Trường, ngày 12 tháng 04 năm 2016
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị khen thưởng tập thể trong việc thực hiện
Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 năm 2016
Tên chi bộ : Chi bộ Trường Mầm Non
Tổng số đảng viên:               18 đảng viên
Trong đó: - Chính thức:     17  đảng viên
                 - Dự bị:           01 đảng viên.
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI.
-  Chi bộ tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Đặc biệt chú trọng triển khai Kế hoạch số 140-KH/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Đảng ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015” đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời chi bộ đã xây dựng Kế hoạch số 15-KH/CB ngày 25 tháng 10 năm 2011 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- BGH đã tạo điều kiện cho 100% CBGV-CNV tham gia 01 lớp học tập, quán triệt, thống nhất Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động . 100% số ĐVGV đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề. Sau khi tham gia học tập các chuyên đề có 22/22 CBĐV,GV đã được viết thu hoạch.
-  Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho từng năm. Mỗi năm đều tổ chức sơ kết đánh giá. Sau đó phát động thành phong trào thi đua rồi gắn kết các cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; từ đó làm thay đổi đáng kể các hoạt động của nhà trường, từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
           1. Sau mỗi lần học tập, Đảng viên, CB, GV-CNV đều viết thu hoạch cá nhân, đăng ký thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cá nhân và báo cáo của Đảng uỷ, của Chi bộ về tình hình đạo đức, lối sống của Đảng viên, CBCC trong đơn vị bằng ghi vào phiếu, góp ý trực tiếp tại cuộc họp, gửi thư hoặc phản ánh qua chi bộ; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Chi bộ, từng cá nhân bổ sung, tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ ( có nội dung “Xây”, “Chống” ).
           - Xác định rõ việc học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh là việc của cả đời, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Cho nên Cán bộ, GV, nhân viên. Đảng viên trường MN Diễn Trường đã kiên trì học tập và làm theo Bác từ những cái nhỏ bé, giản dị nhất. Đã có những biểu hiện cụ thể như:       
        - Các cuộc họp ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn.
       - Giáo viên có trách nhiệm và tận tụy với trẻ hơn. Tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ tay nghề ngày được phát huy.
       - Tỉ lệ huy động  trẻ ra lớp , ăn bán trú và trẻ đánh giá khá giỏi  ngày càng cao, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt; trường học thân thiện môi trường làm việc, công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và trẻ vui vẻ thân thiện, tích cực, hiệu quả; tinh thần, thái độ, động cơ đi học của trẻ ngày càng đông hơn, chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn. Tiêu biểu là tấm gương của cô giáo: Phạm Thị Thuận, Cô giáo Nguyễn Thị Lài; Trần Thị Hiên; Cô Chu Thị Hiên, Hồ Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Phương Loan...
        - Không có tình trạng tham ô, hối lộ hay các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.
         - Cán bộ, giáo viên nhân viên , bộ phận văn phòng làm việc hành chính đúng giờ. Tiếp đón và giải quyết công việc cho nhân dân và Học sinh niềm nở, nhanh chóng, hiệu quả ( VD như nhập học, chuyển trường, chế độ chính sách, Bảo hiểm,  xin giấy xác nhận….)
         - Mỗi tổ chức, cá nhân đều  xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần ngày cụ thể, làm việc theo kế hoạch khoa học, hiệu quả ; có lịch để tiếp đón và lắng nghe những phản ánh, góp ý của dân và phụ huynh, học sinh.
          Đã có những cá nhân làm gương sáng trước tập thể: Phạm Thị Thuận, Cô giáo Nguyễn Thị Lài; Trần Thị Hiên; Cô Chu Thị Hiên, Hồ Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Phương Loan... tận tụy trong mọi công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ giáo viên khác rất tích cực trong các phong trào thi đua , các cuộc vận động.
          Đề nghị biểu dương khen thưởng đồng chí Phạm Thị Thuận đã có nhiều thành tích xuất sắc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh tại đơn vị.
            Trên cơ sở Chương trình hành động Chi bộ- Nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đạo đức, lối sống của cá nhân trong đơn vị từ đó đề ra tiêu chuẩn cụ thể và chương trình hành động để thực hiện; đưa vào nội dung sinh hoạt kiểm điểm, xếp loại Đảng viên; đánh giá, xếp loại CBCC cuối  các năm học một cách công bằng chính xác và khách cụ thể .
- Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong chi bộ, đơn vị thực sự nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu cao đạo đức của người viên chức, không tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, chống tiêu cực trong việc sử dụng tài sản, tài chính công của đơn vị;
- Hết lòng phục vụ nhân dân, phụ huynh học sinh và trẻ , xây dựng kế hoạch tiếp dân, tiếp phụ huynh vào ngày 26 hàng tháng , khi có khách đến làm việc tiếp đón nồng nhiệt và giải quyết thảo đáng những vướng mắc của phụ huynh chứ không gây khó khăn nhũng nhiễu, gây phiền hà với học.
- Đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức xã hội; giữ cho đời sống riêng của bản thân và gia đình thật sự giản dị, trong sáng.
2. Hàng năm Chi bộ đều bổ sung một số chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thực hiện như:
+ Sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.
+ Có tác phong làm việc sinh hoạt gương mẫu, cuộc sống trong sáng, lành mạnh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
+ Trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn nhân á bao dung..
+ Nêu cao tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật, kỷ cương nhà nước.
+ Dân chủ, đoàn kết,kỷ cương tình thương trách nhiệm .
+ Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập và cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
+ Nêu cao chuẩn mực đạo đức nhà giáo ; thương yêu quý trọng giúp đỡ nhau đồng nghiệp và chăm lo dạy bảo trẻ..
          Tại đơn vị Tröôøng ñaõ laøm baûng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”, “Hoïc taäp, laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh”, “Daïy toát - Hoïc toát”, “Moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui”. Trong sân tröôøng troàng nhiều loại caây xanh gây bóng mát, thöôøng xuyeân nhắc nhôû trong caùc kyø hoïp “Moãi thaày giaùo, coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”; trích thö Baùc Hoà gửi hoïc sinh ñeå höôûng öùng Cuoäc vaän ñoäng “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” vaø Cuoäc vaän ñoäng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”. Taïi caùc phoøng laøm vieäc , phòng học cuûa ñôn vò tröôøng ñeàu coù treo aûnh Baùc.
Bên cạnh đó ngoài việc tự kiểm điểm của đảng viên, chi bộ còn tổ chức thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện tiêu cực, lãng phí; trì trệ chậm tiến đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để quần chúng noi theo.
3. Trong các cuộc họp của chi bộ luôn dành khoảng thời gian để triển khai các thông tin về công tác xây dựng Đảng đặc biệt là chú trọng về việc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại trường Mầm non Diễn Trường với các nội dung:
- Cán bộ, đảng viên và viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng , Hiệu phó của đơn vị , trưởng các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn phải thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sinh hoạt.
- Xây dựng nghị quyết của chi bộ, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên tinh thần phát huy tính dân chủ trong đảng viên, công chức viên chức và người lao động.
4. Chi bộ đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng , Hiệu phó , trưởng các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn của đơn vị thường xuyên  tự giác, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức cao trong công tác tự phê bình và phê bình.
5. Thông qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, các đảng viên trong chi bộ đã chỉ ra việc tự phê bình và phê bình của một số đồng chí đảng viên chưa thực sự thẳng thắn, còn né tránh, chung chung. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a. Ưu điểm:
- Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.
- Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và 02 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.
   Kết quả của sự chuyển biến sâu sắc của cán bộ đảng viên, giáo viên trong nhận thức và hành động đã đem lại thành công trong sự nghiệp phát triển giáo dục của đơn vị trên các lĩnh vực góp phần tạo uy tín chất lượng của chi bộ và nhà trường  ngày càng phát triển cụ thể:
   - Chi bộ 5 năm liền đạt TSVM trong đó có 3 năm đạt TSVMTB được đảng bộ biểu dương khen thưởng.
   - Công tác phát triển đảng chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp đươc  9đ/c / 5 năm đảm bảo chỉ tiêu của chi bộ đề ra 1-2 đ/c /năm.
   - 100% Đảng viên được đánh giá  HTT và HTXS nhiệm vụ được giao
   - Xây dựng thành công và giữ vững danh hiệu trường MN đạt chuẩn quốc gia mức đô 1 , TTLĐTT, đơn vị văn hóa cấp huyện trong 5 năm liền.
   - Chất lượng đội ngũ từ mức đạt trên chuẩn 22% năm 2010 đã tăng trên chuẩn là 95.4 % năm 2015 trong vòng 5 năm.
   - Chất lượng CSNDGD trẻ năm sau cao hơn năm trước , tỷ lệ trẻ ra lớp ăn bán trú từ 35% năm 2010 lên 100% năm 2015.
  -  Làm tốt công tác XHHGD để tăng cường nâng cấp bổ sung CSVC phục vụ dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục . được xây dựng kiên cố hóa trường học, môi trường xây dựng và cải thiện hàng năm đảm bảo X-S-Đ an toàn, đ/d đ/c TTB dạy học cơ bản đảm bảo cho việc dạy và học tại đơn vị, kết quả vận động năm sau cao hơn năm trước cụ thể:
+ Năm học 2011-2012 : 111.765.000 đ
+ Năm học 2012-2013 : 87.465.000 đ
+ Năm học 2013-2014 : 88.417.000 đ
+ Năm học 2014-2015 : 117.980.000 đ
+ Năm học 2015-2016 : 137.000.000 đ
Tổng kết quả vận động trong 5 năm là : 542.627.000 đ
( Năm  trăm bốn mươi hai  triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn đồng )
Đây là một kết quả không nhỏ so với điều kiện thực tế khó khăn của địa bàn xã Diễn trường nhưng cũng nhờ học tập cách dân vận khéo của Bác là " Dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong" mà có được kết quả trên.
b. Tồn tại, nguyên nhân:
- Nhận thức của một số ít Đảng viên, CBCC về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; thiếu nghiêm túc trong học tập.
- Việc tổ chức học tập chất lượng chưa cao.
- Một số CBCC, Đảng viên với tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạm, mích lòng.
- Công tác thông tin, báo cáo chậm, không đảm bảo thời gian quy định.
- Sự phối hợp và trách nhiệm của một số thành viên trong ban chỉ đạo chưa đồng bộ nên ảnh hưởng việc tổ chức thực hiện.
- Việc xây dựng nội dung Xây và Chống của một số thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.
- Chưa gắn được việc đăng ký thực hiện xây, chống với kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ cuối năm.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của Chi bộ, CBCC để nhận xét mức độ chuyển biến những ưu khuyết điểm để vạch ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ chưa được quan tâm đúng mức.
- Chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên về mở sổ tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên.
            - Chưa có kế hoạch tìm nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức tham quan học tập.
      Với những thành tích đạt được ở trên, Chi bộ Trường MN Diễn Trường  kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp xem xét, quyết định khen thưởng đối với tập thể chi bộ và cá nhân đ/c Phạm Thị Thuận – BTCB trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " trong thời gian 5 năm vừa qua.
Nơi nhận:                                                           T/M CHI BỘ
- Đảng ủy Xã Diễn Trường;                                                       BÍ THƯ
- Lưu Chi bộ.                                                                                   
 
                                                                                                       
 

Tác giả bài viết: Chu thị Thủy- Nguyễn Phương Loan

Nguồn tin: Trường MN Diễn Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay257
  • Tháng hiện tại257
  • Tổng lượt truy cập460,613
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây