Báo cáo kết quả tuyển sinh

Thứ sáu - 06/11/2015 15:43
Trường MN Diễn Trường đã làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2015-2016.

 
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-SGD&ĐT ngày 15/5/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015- 2016 của sở GD&ĐT Nghệ An.
Căn cứ công văn số 495/PGD&ĐT- GDMN ngày 29/7/2015 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2015-2016 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
Căn cứ vào điều kiện thực tế số trẻ điều tra trong độ tuổi và nhu cầu đăng ký học của các bậc phụ hynh , số lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và số lượng phòng học của nhà trường năm học 2015- 2016. Trường MN Diễn Trường đã tuyển sinh và báo cáo kết quả  như sau;
1. Trẻ nhà trẻ:
- Chỉ tiêu kế hoạch duyệt : 50 cháu
- Đã tuyển sinh số trẻ từ 19 – 36 tháng : 46 cháu
- Thiếu so với chỉ tiêu là : 4 cháu
2. Trẻ Mẫu giáo
- Chỉ tiêu kế hoạch duyệt : 256 cháu
- Đã tuyển sinh số trẻ là : 260  cháu
- Thiếu so với chỉ tiêu là đủ 
Tuy nhiên số trẻ theo từng độ tuổi như sau
a. Trẻ MG 5 tuổi
- Chỉ tiêu kế hoạch duyệt : 81 cháu/ 3 lớp
- Đã tuyển sinh số trẻ là : 76  cháu /2 lớp
- Thiếu so với chỉ tiêu là 5  cháu ( Do cháu theo bố mẹ đi làm ăn xa không về địa bàn xã nhập học ) đã huy động đảm bảo 100%
b. Trẻ MG 4 tuổi
- Chỉ tiêu kế hoạch duyệt : 105 cháu
- Đã tuyển sinh số trẻ là : 100  cháu / 3 lớp
- Thiếu so với chỉ tiêu là 5  cháu ( Do cháu theo bố mẹ đi làm ăn xa không về địa bàn xã nhập học ) đã huy động đảm bảo 100%
c. Trẻ MG 4 tuổi
- Chỉ tiêu kế hoạch duyệt : 70 cháu
- Đã tuyển sinh số trẻ là : 84  cháu / 3 lớp
- Thừa so với chỉ tiêu là 14  cháu ( Do trẻ 5 tuỏi đến trường chỉ đủ mở 2 lớp mà số cháu 3 tuổi quá đông , UBND xã và trường MN Diễn trường đã tham mưu với lãnh đạo PGD&ĐT Diễn châu để tuyển thêm số lượng 20 cháu mở thêm 1 lớp MG 3 – 4 tuổi để đáp ứng yêu cầu học của trẻ và các bậc phụ huynh trên địa bàn )
Như vậy tổng số trẻ ra lớp : 306 cháu ( Trong đó trẻ NT: 46 cháu, MG: 260 cháu đảm bảo chỉ tiêu về số lượng giao cho nhà trường các độ tuổi )
          - Tổng số phòng học hiện có: 10
- Tổng số CB,GV, NV theo nhu cầu theo kế hoạch là : 31 Trong đó: CBQL.: 3 ; Giáo viên nhà trẻ: 6.; Giáo viên Mẫu giáo 14 ; Nhân viên dinh dưỡng.6; Nhân viên phục vụ: 2
- Tổng số CB,GV, NV hiện có  là : 27 Trong đó: CBQL.: 2 ; Giáo viên nhà trẻ: 4.; Giáo viên Mẫu giáo 13 ; Nhân viên dinh dưỡng. 6; Nhân viên phục vụ: 2
        Để đảm bảo ổn định xếp lớp và bố trí giáo viên đơn vị xin báo cáo kết quả tuyển sinh rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo PGD&ĐT Diễn châu xem xét bổ sung CBQL , giáo viên cho nhà trường sắp xếp bố trí công viêc.
 
                                                Diễn trường, ngày 10 tháng 8 năm 2015
 
                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                           Phạm Thị Thuận

 
 

Tác giả bài viết: Ban tuyển sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a