Kết quả nổi bật của năm học 2012 -2013

Thứ tư - 26/06/2013 08:53
Năm học 2012-2013 với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBGVNV trường MN Diễn Trường đã đạt được một số kết quả đáng kể
         


    BÁO CÁO KẾT QỦA NĂM HỌC 2012 – 2013

Kính thưa các quý vị đại biểu
Kính thưa toàn thể CBGV và các cháu học sinh yêu quý
 
   Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hoa phượng nở đâu đây chúng  ta đã thoáng nghe điệu nhạc của những chú ve sầu báo hiệu một năm học nữa kết thúc để đón tiếp một kỳ nghỉ hè đầy thú vị . mới ngày nào cô trò đến trường trong niềm vui mừng phấn khởi đón chào năm học mới một năm học có nhiều niềm vui và đầy thách thức . Song với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBGV và học sinh cùng với sự chỉ đạo , giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh nên nhà trường cũng thu được không ít kết quả . Thay mặt nhà trường tôi xin được điểm qua một số kết quả nổi bật của đơn vị như sau :
1. Quy mô phát triển GDMN và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi .
  - Số lượng nhóm lớp: 12 nhóm, lớp
 2 nhóm trẻ, Mẫu giáo 10 lớp trong đó có 2 lớp MG tư thục ( 4 lớp MG 5 tuổi )
 - Huy động :   + Nhóm trẻ 24-36 tháng huy động;  43 /304 đạt tỷ lệ 14.1%
                        + Mẫu giáo: từ 3-5 tuổi huy động;  318/352 đạt tỷ lệ 90  %
                        + MG 4-5 tuổi huy động 100 %
    ( Riêng trẻ 5 tuổi 104/ 99 huy động 105 % tăng so với năm trước 3 cháu do trẻ nơi khác học trái tuyến tại địa phương )
- Công tác triển khai thực hiện PCGDMN Cho trẻ 5 tuổi tại địa phương được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, 100% số trẻ 5tuổi trên địa bàn được huy động đến trường, ưu tiên mua sắm bổ sung CSVC  và giáo viên dạy lớp 5 tuổi, năm học 2011 -2012 được Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận đạt tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào tháng 5 năm 2012.
- Số trẻ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa là : 65 cháu . kinh phí hỗ trợ ăn trưa cả năm là : 39.000.000 đ trong đó riêng trẻ 5 tuổi được hỗ trợ là  : 9.000.000 đ
2.  Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:
   a. Công tác nuôi dưỡng và  bảo vệ sức khỏe .
* Các biện pháp đã triển khai làm tốt công tác CSND và bảo vệ sức khỏe cho trẻ:
- Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú đạt 100%
- Hợp đồng cung cấp  thực phẩm đảm bảo an toàn chất lượng để phục vụ cho trẻ.
- Phối hợp với trạm ytế tổ chức cân đo khám sức khỏe định kỳ cho trẻ theo quy định và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống các loại bệnh thường gặp ở trẻ đặc biệt là dịch bệnh chân tay miệng .
Kết quả;   +  Trẻ đạt kênh BT  và không mắc bệnh : 334/361 đạt   92.5 %,
                  +   Kênh dưới -2 ( SDD nhẹ ) và mắc 1 số bệnh thông thường ;
                     27/ 361 chiếm 7.5 %
   b. Công tác giáo dục
* Kết quả và biện pháp triển khai chương trình Giáo dục mầm non .
- Triển khai 100 % trẻ trong độ tuổi thực hiện Từng bước nâng cao chất lượng chương trình GDMN .
- Xây dựng bộ chuẩn đánh giá trẻ theo bộ chuẩn theo các độ tuổi kết quả đạt được :
Kết quả khảo sát trẻ cuối độ tuổi đạt kết quả như sau:
 
-          Tre đánh giá khá giỏi : 320/361 cháu  chiếm 89 %
-          ( trong đó trẻ 5 tuổi khá giỏi chiếm  92.3 %. Đạt yêu cầu đạt 7.7 % )
-          Trẻ đạt yêu cầu : 41/361 cháu đạt 11 %
TT
 
Độ tuổi
 
Tổng số
 
Trẻ khuyết tật Trẻ được đánh giá Xếp loại đạt Xếp loại không đạt
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1 Nhµ trÎ 25 -36 th 43   0.0 43 100.0 37 86 6 14
2 Céng nhµ trÎ 43 0 0.0 43 100.0 37 86 6 14
3 MÉu gi¸o 3 tuæi 115   0.0 117 100.0 102 88 15 12
4 MÉu gi¸o 4 tuæi 100   0.0 98 100.0 86 88 12 12
5 MÉu gi¸o 5 tuæi 103   0.0 103 100.0 95 92.3 8 7.7
6 Céng MÉu gi¸o 318 0 0.0 318 100.0 283 89 35 11
7 Tæng céng 361 0 0.0 361 100.0 320 89 41 11
Đánh giá kết quả chung chất lượng CSNDGD trẻ
            - Bé khỏe đạt :    92.5%
            - Bé chăm đạt:    98%
            - Bé sạch đạt:     100%
125  / 361 cháu được tặng khen học sinh tiên tiên và bé ngoan tiêu biểu đạt 35 % trong đó có 36 cháu đạt danh hiệu xuất sắc .
-  Kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi đến trường 100%
- 100% trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhóm, lớp và môi trường trong và ngoài lớp học.
- 100% trẻ thành thạo các thao tác vệ sinh. rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt. Dưới vòi nước chảy.
- Triển khai đầy đủ nội dung các chuyên đề chỉ đạo trong năm chỉ đạo GV lồng ghép các chuyên đề đó thực hiện qua các tiết học, các chủ đề chủ điểm trong năm để dạy trẻ một cách có hiệu quả .
- Chỉ đạo GV trang trí theo chủ đề chủ điểm dưới hình thức mở cho trẻ hoạt động , giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường MN như dùng nước tiết kiệm , tắ quạt, tắt bóng điện trước khi ra khỏi phòng học
- Thường xuyên thăm lớp dự giờ, tổ chức các tiết dạy mẫu để giáo viên tham khảo tự nâng cao trình độ tay nghề.
*Kết quả  xếp loại CBGV, NV
- Chiến  sỹ thi đua cấp cơ sở : 4 đ/c
- GVG cấp huyện : 2 đ/c
- GVG cấp trường : 17/20 cô
- Lao động tiên tiến: 24/25 ( trong đó đạt LĐ xuất sắc có :  
-  Có 25 SKKN được xếp bậc trong đó : Bậc 2 : 8 , bậc 1 : 17 bộ, đề nghị  xét bậc 3 cấp Huyện : 5 bộ
- 22/23 Đoàn viên công đoàn tiên tiến . Trong đó có 2 đ/c được tôn vinh đoàn viên XS đề nghị Liên đoàn LĐ Huyện, tỉnh tặng giấy khen
3. CSVC thiết bị và kinh phí cho GDMN.
- Kết quả vận động XHHGD được 77.434 .000 đồng dùng để mua sắm trang thiết bị dạy học
- Xã hỗ trợ : 10.000.000 đ
- Các lớp vận động: 30.742.000 đ
Tổng:  118.176.000 đ  (  Một trăm mười tám triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẳn trong đó sử dụng chung về trường là : 88.176.000 đ  )
·        Đã mua sắm tu sửa cơ sở vật chất trang thiết bị trường lớp học
TT Nội dung mua sắm tu sửa Số Lượng Thành tiền
1 Mua đồ dùng đồ chơi theo TT 02 cho các  nhóm lớp    24.430.000 đ
2 Nâng cấp tường bao, sân chơi và tu sửa sân vườn trường phía trước .   35.205.000 đ
3 Mua sắm khăn trải bàn ăn cho trẻ     3.880.000 đ
4 Nồi cơm ga phục vụ bán trú 2 cái 12.199.000 đ
5 Thanh toán tiền xây dựng sân ATGT , vườn cổ tích
Năm học trước ( xã hộ trợ )
  10.000.000 đ
6 Mua máy tính làm riêng phần mềm PCGDMN 5 tuổi trong trường . 1 cái 15.850.000 đ
7 Mua đồ chơi ngoài trời 1 bộ 29.700.000 đ
 8 Tu Sửa đồ chơi ngoài trời   3.217.000 đ
  Tổng   134.481.000 đ
       
          (  Một trăm ba  mươi tư  triệu bốn trăm tám  mươi mốt  ngàn đồng chẳn )
* Từ những kết quả đạt được ở trên tập thể mạnh dạn đề xuất công nhận các danh hiệu sau :
- Chi bộ trong sạch vững mạnh Xuất sắc .
- Trường : Đề nghị cấp trên xét Tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến .
-  2 tổ đạt tiên tiến xuất sắc, 1 tổ loại khá
-  Xếp loại lớp: Xuất sắc: 4 , Lớp tốt : 5 lớp.  lớp xếp loại khá : 3  , không có lớp đánh giá chất lượng trung bình hay yếu kém  .
- Công đoàn:  Đề nghị xét tặng CĐ vững mạnh xuất sắc:  Liên đoàn LĐ Tỉnh tặng giấy khen, Tôn vinh 2 đoàn viên xuất sắc .
- Đoàn thanh niên:   Tiên tiến xuất sắc
B. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HÈ
- Tiếp tục hoàn thành phổ cập trẻ 5 tuổi, tich cực tham mưu với các cấp lãnh đạo tiếp tục bổ sung CSVC phục vụ công tác dạy và học.
- Phát động giáo viên tiếp tục làm đồ dùng đồ chơi theo thông tơ 02 chuẩn bị cho năm học mới, bảo quản tốt CSVC trong hè đảm bảo an toàn .
- Tiếp tục hoàn tất hồ sơ đánh gía chất lượng trường mầm non và các loại hồ sơ khác theo quy định.
- Bố trí sắp xếp cho CBGV,NV nghỉ  hè theo quy định và tựu trường đúng lịch .
- Xây dựng kế hoạch tu sửa bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị tốt mọi  điều kiện cho việc tuyển sinh năm học mới .
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp với thực tế đơn vị để tham mưu với các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức và thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao hơn .
 Trên  đây là  báo cáo một số kết quả đạt được mà tập thể CBGV và học sinh đã nỗ lức phấn đấu đạt được trong năm học ,tại  hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013 và chia tay trẻ 5 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1 thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng kính gửi tới các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương , các bậc phụ huynh , các cô giáo và các cháu lời cám ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân ái  và chúc tất cả chúng ta cùng tận hưởng một mùa hè thật vui vẻ và có ý nghĩa , chúc các cháu MG 5 tuổi đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập tại trường tiểu học để không phụ công ơn dạy bảo chăm sóc của cha mẹ và các cô giáo hãy nhớ mãi về ngôi trường Mầm non thân thương của chúng ta
 
                                    Xin chân thành cám ơn!
 
                                                                                     TM.BGH
                                                                                   Hiệu trưởng
 
                                                                                 Phạm Thị Thuận

Tác giả bài viết: HT : Phạm Thị Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác