Truyền thống và thành tích

Hội nghị điển hình tiên tiến Huyện Diễn châu giai đoạn 2010-2015

Hội nghị điển hình tiên tiến Huyện Diễn châu giai đoạn 2010-2015

Đoàn đại biểu Xã Diễn Trường tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện gồm có 5 đ/c trong đó có đ/c Phạm Thị Thuận - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường MN Diễn trường.

Hội thi đồ chơi cấp trường

Chào mừng 20/10 công đoàn tổ chức các hoạt động như thi đồ chơi, thi người đầu bếp giỏi

Tổng kết năm học 2012 -2013

Thực hiện lịch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Diễn châu, ngày 30/05/2013 Trường MN Diễn Trường tổ chức hội nghị tổng kết năm học nhằm vinh danh những thành tích mà tập thể CBGV,NV và học sinh đạt được trong năm học đồng thời cũng rút kinh nghiệm thêm về công tác chỉ đạo lãnh đạo của nhà trường trong vệc thực hiện nhiệm vụ năm học .

Kết quả nổi bật của năm học 2012 -2013

Năm học 2012-2013 với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBGVNV trường MN Diễn Trường đã đạt được một số kết quả đáng kể