Giới thiệu chung

Giới thiệu về trường Mầm Non Diễn Trường

Địa chỉ: Xóm 7 - xã Diễn Trường – huyện Diễn châu – tỉnh Nghệ an