Chuyên môn

Tiếp nhận và chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cuối khóa tại đơn vị

Ngày 15 tháng 2 năm 2016. Đơn vị tổ chức tiếp nhận đoàn sinh viên thực tập do trường cao đẳng sư phạm nghệ an và phòng GD&ĐT Diễn châu giao nhiệm vụ.

Hội Thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016

Hội Thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016

Thực hiện công văn Số: 933/PGD&ĐT- CMMN Diễn Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2015 v/v hướng dẫn, kế hoạch tổ chức các hội thi cấp học mầm non trường MN Diễn trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện thành công hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016.:

Hưởng ứng hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo do ngành và trường phát động

Hưởng ứng hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo do ngành và trường phát động

Để chuẩn bị cho việc triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường và cấp huyện các tổ chuyên môn đã tích cực sáng tạo để làm nên các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy và học.

Chùm thơ của Tập thể GV Trường MN Diễn Trường.

Để tăng thêm tư liệu phục vụ các chuyên đề tập thể CBGV nhà trường sáng tác một số bài thơ xin gửi đến đồng nghiệp nhé.