Chi bộ Trường MN Diễn Trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2018.

Thứ tư - 17/06/2015 16:57
Về dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Chu Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng ủy Xã Diễn trường đây là sự quan tâm sâu sắc của các đ/c trong ban thường vụ đối với các chi bộ cơ sở nói chung, chi bộ trường học nói riêng.
Chi bộ Trường MN Diễn Trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2018.

Chi bộ Trường MN Diễn Trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2018.

Vói sự chuẩn bị chu đáo của các đ/c trong cấp ủy chi bộ về chương trình đại hội , báo cáo chính trị trình đại hội và nhân sự cho nhiệm kỳ mới . Đại hội được tổ chức trên tinh thần dân chủ trách nhiệm của tất cả các đ/c Đảng viên trong chi bộ. Sự thành công của đại hội báo hiệu một khởi đàu tốt đẹp cho một kế hoạch dài hạn của nhà trường mong rằng các đ/c Đảng viên trong chi bộ hết sức cố gắng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết của đại hội đã ban hành.
      ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN TRƯỜNG
  CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
 
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
             
                 
                                                                                               Diễn Trường , ngày 10  tháng 01 năm 2015
 
                                              NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON NHIỆM KỲ 2015-2018.
 
          Trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng Bộ xã Diễn Trường chi Bộ Trường Mầm non trên tinh thần đoàn kết dân chủ đã xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và chỉ đạo thực hiện thành công các Nghị quyết , đề ra các giải pháp thực hiện một cách có hiệu quả. Trong suốt nhiệm kỳ chi bộ được sự ủng hộ nhiệt tình của ban chấp hành Đảng bộ, các cán bộ Đảng viên tại địa phương , các ban ngành đoàn thể trong toàn xã .
            Với lực lượng Đảng viên trẻ, khoẻ, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm gương mẫu là nòng cốt tích cực trong các phong trào xây dựng quần chúng.
            Tuy nhiên trong cấp uỷ chi bộ tuổi nghề đã nhiều nhưng tuổi Đảng còn non  chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong công tác lãnh đạo đôi lúc còn lúng túng, công tác phê và tự phê của đảng viên còn hạn chế.Tổ chức các đợt học tập để nâng cao về lý luận chính trị chưa nhiều nên một số chỉ tiêu của chi bộ chưa thực sự như ý.
            Đại hội diên ra trong bầu không khí nghiêm túc dân chủ trách nhiệm , sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2018   ( có báo cáo kèm theo) Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau :
1.     Quán triệt triệt tư­ tư­ởng chỉ đạo và định h­ướng của Đảng bộ thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành Giáo dục.
 Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ giữ vững và nâng cao những thành tích đã đạt đ­ược nhiệm kỳ qua. Tiến tới đạt các danh hiệu , CBVMTB,  TTLĐTTXS , tr­ường chuẩn quốc gia mức độ II.
* Chỉ tiêu cụ thể:
+) Số lượng trẻ trong độ tuổi:
-  Chỉ tiêu huy động 12  nhóm lớp : Trẻ 0-3 tuổi: 20 %
                                                   Trẻ 3-6 tuổi: 85  %
                                                   Trẻ 5 tuổi:     100%
Năm 2014-2015 trư­ờng đạt số lượng trẻ huy động : Mẫu giáo: 85%; Nhà trẻ: 19 %; 100% cháu ăn bán trú.
- Chất lượng Chăm sóc nuôi dưỡng Giáo dục:
+ Công tác nuôi dưỡng SK và giáo dục vệ sinh.
- Huy động trẻ ăn bán trú 100%, Mức ăn là 15.000đ/ trẻ/ngày thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn cho trẻ cả số l­ượng và chất l­ượng.
- 100 % Trẻ được khám sức khoẻ và theo dõi cân đo sức khoẻ bằng biểu đồ
-  100% trẻ đ­ược uống n­ước chín và rửa tay bằng xà phòng d­ưới vòi n­ước chảy.
+ Công tác Giáo dục:
- Toàn tr­ường thực hiện ch­ương trình Giáo dục mầm non mới.
Đánh giá khảo sát cuối độ tuổi bình quân đạt 90% trẻ đạt theo các tiêu chí Riêng trẻ 5 tuổi đạt 95% Bộ chuẩn theo các tiêu chí và 100 % trẻ đủ điều kiện lên lớp 1
+ Công tác xây dựng đội ngũ: Xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí trong trư­ờng, có phẩm chất đạo đức có trình độ chuyên môn và tâm huyết với nghề.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên không ngừng nâng cao học tập để đạt trình độ trên chuẩn phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ : 100/ % CBGV - NV có trình độ trên chuẩn
+ Danh hiệu thi đua tập thể.
- Tr­ường đạt danh hiệu: "Tập thể tiên tiến " và giữ vững tr­ường chuẩn Quốc gia  và tiến tới đạt TTLĐXS , Trường chuẩn Quốc gia mức độ II trong nhiệm ký
 + Công Đoàn;                  "Vững mạnh xuất sắc"
 + Chi đoàn thanh niên:     "Tiên tiến xuất sắc" .
 + Danh hiệu cá nhân
. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh :   1đ/c
. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 3-5 đ/c
. Giáo viên giỏi cấp huyện : 3-5 đ/c
. Lao động tiên tiến :           100 %.
- Công tác An ninh tr­ường học luôn đảm  bảo: (An toàn CSVC – an toàn về điện, an toàn trật tự trong nhà tr­ường...v..v.)
- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và hưởng ứng mạnh các phong trào thi đua , các cuộc vận động do ngành đưa ra đạt kết quả cao.
2.  Công tác xây dựng Đảng
- Đảng viên GV nhân viên, luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất. Thực sự tiên phong gư­ơng mẫu trên mọi lĩnh vực. Học tập tốt nội dung học tập và làm  theo tấm g­ương đạo đức Hồ chí Minh đã đăng ký.
- Xây dựng tập thể đoàn kết , gia đình đảng viên, CBGV không mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt dân số kế hoạch hoá gia đình .
- Chi bộ triển khai kịp thời, phổ biến, quán triệt để cán bộ Đảng viên quần chúng nắm vững và thực hiện.
 - Đảng viên tích cực tham gia các phong trào quần chúng tại địa phư­ơng, vận động các thành viên gia đình và những ngư­ời thân tham gia thực hiện tốt các chủ tr­ương chính sách của Đảng pháp luật nhà n­ước, thực hiện giao nạp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nư­ớc , địa phư­ơng và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 - Tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ kịp thời.
- Chi bộ đề cao tinh thần trách nhiệm của Đảng viên trên mọi lĩnh vực. Thực hiện tốt tinh thần phê và tự phê. Thẳng thắn trung thực cùng nhau chống biểu hiện tiêu cực.
- 100% Đảng viên HTT nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Sinh hoạt chi bộ  thường kỳ 1lần/tháng váo ngày mồng 4, 5  hàng tháng.
- Chi bộ ích cực bồi d­ưỡng, giúp đỡ các đ/c đối t­ượng để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên phân công theo dõi, giúp đỡ có tinh thần trách nhiệm cao, Thực hiện tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên đi học TCCT nâng cao trình độ chính trị khi có chỉ tiêu.
 - Chi bộ giữ vững  "Trong sạch vững mạnh" Và “ Chi bộ vững mạnh tiêu biểu”.
 - Nhiệm kỳ 2015-2018 bồi d­ưỡng kết nạp mỗi năm 1 - 2 Đảng viên mới.
- Theo dõi bỗi d­ưỡng gíup đỡ để giới thiệu học cảm  tình Đảng là: 3 q/c.
- 2015 phấn đấu  giữ vững  danh hiệu " Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu".
 3 . Công tác đoàn thể
- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, đoàn thanh niên xuất sắc.
- Xây dựng 100% gia đình CBGV - NV đạt " Gia đình văn hoá" và VH tiêu biểu  , làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện và các hoạt động xã hội.
- Tổ chức tốt hoạt động Văn hoá-Văn nghệ-Thể dục thể thao.
- Động viên đoàn viên  thực hiện tốt "Kế hoạch hoá gia đình" "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan" xây dựng gia đình hạnh phúc no ấm bình đẳng tiến bộ .
+ Chi đoàn thanh niên nêu cao vai trò của ngư­ời đoàn viên, xứng đáng là cánh tay phải của đảng. BCH chỉ đạo đoàn viên làm tốt phong trào thi đua” Xây dựng...tích cực” thư­ờng xuyên chăm sóc v­ườn cây trong trường.
4. Đại hội đã bầu chi uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2018  gồm: 3 Đ/c (Có biên bản kèm theo).
                - Đ/c: Phạm Thị Thuận
                - Đ/c: Đào Thị Kim Soa
                - Đ/c: Chu Thị Hiên
 4.1 - Đại hội bầu bí thư: (Có biên bản kèm theo).
                - Đ/c: Phạm Thị Thuận
 4.2 - Đại hội bầu  phó bí thư: (Có biên bản kèm theo).
                - đ/c : Đào Thị Kim Soa
4.3 - Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên sắp tới gồm:
8 đ/c trong đó :
   7 đ/c  đồng chí đại biểu chính thức , 1 đồng chí dự khuyết ( Có biên bản kèm theo).
 5. đại hội thông qua nghị quyết Đại hội
         Số đảng viên tán thành:  18 /  18  đạt 100%
         Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến: 0 tỷ lệ: 0 %
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 ngày 10  tháng 01 năm 2015.
 
        Thư ký                                                                            Chủ toạ
 
 
 
                                                                           
   Nguyễn Phương Loan                                                   Phạm Thị Thuận

Tác giả bài viết: Chi bộ Trường Mầm non

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Các bài viết mới hơn